Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Falkenbergs Laxfiske

Falkenbergs laxfiske erbjuder ett spännande vildlax- och öringsfiske. Genom naturvårdande insatser har laxen i Ätran bevarats och är idag det i särklass starkaste beståndet av atlantisk vildlax i Sverige. Så kom och pröva på utmaningen i Ätrans forsande vatten, från stadens utbud har du bara en kort promenad till din nästa fiskeupplevelse.


Fiskare på Laxbron.

Fiskekort

För att fiska i Falkenbergs laxfiskevatten behöver du ett fiskekort. Fiskekort kan köpas via iFiske.selänk till annan webbplats eller på Falkenbergs Turistinformation. Säsongskort kan du endast köpa på Falkenbergs Turistinformation. Fiskekort till Hertingforsen är begränsat till två per dag men kan komma att ändras under säsongen. Aktuella priser hittar du längst ner på sidan.

Fisketider

Fiskesäsongen för lax och havsöring sträcker sig från 1 april till 30 september och det är tillåtet att fiska från 05.00-23.00. Fiskestugan är normalt öppen under samma tider. Fiskevärdar finns tillgänglig kl. 07:30 – 09:30 samt 17:00 – 19:00.

Fiskesätt

Endast fiske med spinn- flugspö och traditionellt räkmete är tillåtet. Endast ett spö per person. Mete med mask eller levande betesfisk är inte tillåtet och det är heller inte tillåtet att använda konstgjorda beten med doftämnen. Regler för vilka fiskesätt som är tillåtna för respektive sträcka hittar du under rubriken Sträckor och poolindelning. Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag. Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk krokad på andra ställen än i mun och svalg ska avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas.

 • Flugfiske
  Med flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina, tafs och fluga.
 • Spinnfiske
  Med spinnfiske menas fiske med spinn- eller haspelspö och multiplikator eller haspelrulle. Som bete tillåts skeddrag, spinnare, wobbler, spinnfluga, jig och traditionellt mete med räka. Alla andra beten är förbjudna.

Fiskeområde

Fiskeområdet sträcker sig från övre gräns i Hertingforsen till nedre gräns i Hålan och är uppdelat i tre sträckor:

 • Hertingforsen - Ny flugfiskesträcka i den gamla återskapade åfåran förbi kraftstationen.
 • Laxbron - ca 100 meter nedströms Tullbron. Klassiskt flug- och spinnfiskevatten indelat åtta pooler.
 • Hålan – populärt för fiske efter öring, men även mete med barnen efter skrubbskädda eller färna.

Sträckor och poolindelning

Poolindelning och sträckor är utmärkta i terrängen med stolpar som visar vad för slags fiske som tillåts.

 • Hertingforsen fluga hela säsongen, all fångst ska omedelbart och med respekt återutsättas.
 • Laxbron endast för traditionellt räkmete eller andra tillåtna betesval. Kast är inte tillåtet.
 • Pool 1
  Spinn – hela säsongen (50 m nedströms Laxbron – flytbojarna). Vadning ej tillåtet mellan Laxbron och StorönHålan Spinn/fluga/mete hela säsongen. I hålan är även mete med mask tillåtet.
 • Pool 2:a
  Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna – Fajansbron).
 • Pool 2:b
  Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna – Fajansbron).
 • Pool 3
  Spinn/fluga hela säsongen (Fajansbron – Friluftsteatern).
 • Pool 4
  Spinn/fluga hela säsongen. (Friluftsteatern – Garvareforsen).
 • Pool 5
  Fluga hela säsongen. (Garvareforsen – Sandbanken). Vattenflödet i Ätran är reglerat och extra högt vattenstånd kan innebära att vadning inte är möjligt. Vid sådana fall kan fiske ske från land på norra sidan. När ”den spetsiga stenen” är synlig i forsen får fiske inte ske från land på norra sidan.
 • Pool 6
  1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn. (Sandbanken – Olympia Garden).
 • Pool 7
  1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn. (Olympia Garden – 50 m nedströms Tullbron).
 • Hålan
  Spinn/fluga/mete hela säsongen. I hålan är även mete med mask tillåtet.

Fiske från på Fajansbron, Tullbron och Söderbron är förbjudet.

Karta med poolindelningar över Falkenbergs Laxfiske.

Fångst

Regler för fångst och rapportering är huvudsak till för att skydda det vilda beståndet av Ätranlax och öring. Utlekta laxar (besor) ska återutsättas under hela säsongen. Tillåten dagsfångst (tillvaratagen fångst) är två laxar eller öringar. Undantag är Hertingforsen där all fångst ska återutsättas under hela säsongen. Du får återutsätta fångad fisk och fortsätta ditt fiske till dess att du uppnått dagskvoten. Tänk dock på att detta ska ske med största respekt och varsamhet mot fisken.

Under perioden 1 april-30 juni får du fånga (tillvaratagen fångst) sammanlagt högst tre laxar. När du fångat tre laxar måste du avbryta fisket resten av tiden fram till 30 juni. I september månad ska all fångad fisk över 75 cm återutsättas. Vi rekommenderar att all lekmogen fisk (speciellt lekmogna honor) under september månad återutsätts. Felkrokad fisk, krokad på andra ställen än i mun och svalg, ska omedelbart avkrokas och med största varsamhet återrutsättas.

Minimimått, räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets:

 • Lax - 45 cm
 • Havsöring - 45 cm

Fisk som inte håller måttet skall genast återutsättas.

Rapportering

Du som fiskar är skyldig att rapportera din fångst, vilket även gäller fångst som återutsätts, utlekt fisk och andra fiskarter. Fångstrapportering är ett viktigt verktyg för fiskevården. Rapportering görs genom länk, via fiskekortnummer på iFiske.se eller genom att fylla i avsedd blankett inne i laxstugan. Notera även gärna din fångst av lax och öring på de utvändiga tavlorna vid laxstugan. Återutsatt fisk längduppskattas och tillvaratagen fisk mäts och vägs vid laxstugan.

Obs! särskilda regler kan gälla för medverkan i tävlingsmoment som till exempel årets laxfiskare eller liknande. Var noggrann och kontakta en fiskevärd om du fått en storfångst. Kolla upp tävlingsregler om du vill vara med och tävla.

På grund av förekomsten av ”icke Ätranlax”, önskar vi ta prover från de laxar som misstänks vara främmande. Vissa laxar är märkta; nosmärkta och/eller fettfeneklippta. Fiskevärd svarar för artbestämning och provtagning. Även Ätranlax kan bli föremål för provtagning. Vi hoppas på förståelse för denna olägenhet.

Båtfiske

Fiske med båt mellan Laxbron och Laet bokas på samma ställe som du köper fiskekortet senast en dag i förväg och båtnyckel hämtas och återlämnas i fiskestugan. Det får endast vara två fiskande i varje båt. Det är möjligt att fiska med egen båt i Hålan upp till undervattenkabeln nedströms Tullbron, vid poolskylt. Mot en avgift kan du sjösätta båten vid Falkenbergs Båtsällskaplänk till annan webbplats eller Lövstavikens småbåtshamnlänk till annan webbplats. Minderårig får inte hyra båt utan att vara i vuxens sällskap. Båtfiskare och andra fiskare ska visa hänsyn till varandra.

Tillsyn – allmänna regler

 • Fiskare med säsongskort ska bära detta väl synligt.
 • Fiskekort tillsammans med legitimation ska uppvisas vid kontroll av fiskevärd eller tillsyningsman.
 • Den fiskande är skyldig att ha kunskap om gällande fiskeregler och följa dem.
 • Fisket bedrivs enligt ”rotations-principen”, dvs den fiskande rör sig kontinuerligt nedströms med täta byten av fiskeplats. Ett kast, ett steg är en bra grundregel. Om annan fiskare redan fiskar i poolen så börjar du ditt fiske uppströms. Den som fångar en fisk ska lämna sin fiskeplats och börja om i turordningen.
 • Det är inte tillåtet att markera fiskeplats med till exempel ryggsäckar eller fiskespön.
 • ”Lås” inte fiskare på andra sidan med för långa kast och håll lämpligt avstånd.
 • Var uppmärksam och respektera cyklister och gående på promenaderna runt ån.
 • Som sportfiskare utgår vi från att du visar hänsyn till miljön du vistas i med dess natur och djurliv. Tänk på vad en kasserad lina eller krok i naturen kan orsaka för skador. Skräp och avfall tas med hem eller slängs i kärl uppsatta längs ån eller vid laxstugan.

Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskande eller icke fiskare avstängs från fortsatt fiske i Falkenbergs Kommuns laxfiskevatten i Ätran.

  

Priser

Laxbron-Nedre fiskegräns

vuxen

pensionär

ungdom 15-18 år

Dygnskort

180 kr

80 kr

50 kr

Veckokort

850 kr

400 kr

100 kr

Säsongskort

3500 kr

3500 kr

450 kr

Barn 0-14 år fiskar gratis. Boka dygnskort barn. Fångst räknas i målsmans kvot.


Hålan

vuxen

pensionär

ungdom
15-18 år

Dygnskort

60 kr

40 kr

30 kr

Veckokort

280 kr

180 kr

100 kr

Säsongskort

600 kr

400 kr

300 kr

Barn 0-14 år fiskar gratis. Boka dygnskort barn. Fångst räknas i målsmans kvot.


Hertingforsen

vuxen

pensionär

ungdom
15-18 år

Dagskort

700 kr

700 kr

700 kr

Dagskort till Hertingforsen berättigar till fiske på samtliga av Falkenbergs laxfiskesträckor.


Vi rekommenderar

Relaterat