Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Fiska i Ätrans Nedre

Ätran är klassiskt laxvatten och i Vessigebro finns fina fiskemöjligheter. Ätrans Nedre fiskevårdsområde sträcker sig från bron i Vessigebro till bron över gamla E6 i Falkenberg, ca 150 m uppströms Hertings kraftstation.


Här köper du fiskekort

När och var får jag fiska?

Hela året förutom lax- och havsöringsfiske som endast får ske under perioden 1/4-30/9. Fiske på sträckan från bron i Vessigebro och 200 meter nedströms är endast tillåtet 1 april-30/9.
Fisketid: kl 05:00-23:00. Fiske är tillåtet från bron i Vessigebro till bron över gamla E6 ca 150 m uppströms Hertings Kraftstation i Falkenberg.

Vilka regler gäller?

  • Tillåtna fiskemetoder är spinn, mete och fluga. Principen "ett spö - en man" gäller.
  • Fångtsrapportering är obligatorisk.
  • Fiskkort berättigar till fångst av högst två laxar eller öringar per dag.
  • Fiskande är skyldiga att uppvisa giltigt fiskekort för tillsynsman eller fiskerättsägare.
  • Minimimått på lax och havsörring räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets är 45 cm.
  • Fisk som inte håller måttet ska genast återutsättas i vattnet.
  • Återutsätt under september månad lekmogen fisk (speciellt lekmogna honor).
  • Du får inte använda enskild väg utan markägarens tillstånd.
  • Fångst av ål är inte längre tillåtet.

Senaste tiden har fynd av puckellax observerats i länet. Puckellaxen är en främmande art i svenska hav och vatten. Om puckellax fiskas upp ska den avlivas direkt och inte släppas tillbaka i vattnet. Alla fynd av puckellax ska rapporteras in till Länsstyrelsen.

Fiskarter

Följande arter finns i fiskevårdsområdet:

Om Ätran

Ätran och biflödet Högvadsån har en genuin laxstam som är extra skyddsvärd. Den är i princip helt opåverkad från odling. Tack vare en omfattande fiske- och vattenvård har man lyckas behålla den självreproducerande laxen. Ätran är med sina källflöden cirka 243 kilometer lång. Ätran rinner från en mosse i Gullered på 332 meters höjd över havet, genom sydöstra Västergötland, och faller ut i Kattegatt vid Falkenberg.

Kontakt

Vid frågor kontakta Ätran Nedres Fiskevårdsförening:

Christian Fager 070-638 63 22
Sven-Johan Svensson 070-655 07 22
Johan Bengtsson 073-866 13 33


Hitta hit

  1. Fiskevårdsområdets övre gräns utgörs av bron i Vessigebro och nedre gärnsen går ca 150 m uppströms Hertings Kraftstation, för centrumpunkt se karta.


Relaterat

Vill du få fler tips från Falkenberg?

Varje månad tipsar vi om evenemang och händelser. Du får också sköna utflyktstips till Falkenbergs smultronställen. Så häng med!

Namn

Din e-post
Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter