Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Centrum & Gamla Stan

Denna tur tar dig till fots till de gamla delarna av Falkenberg. Du kommer att få information om byggnader, utomhuskonst, museum och parker längs med denna sköna och avkopplande vandring.

Längd: 2 km


Under medeltiden bildades städer vid åmynningarna i Halland. Falkenberg anses vara den äldsta och anlades vid Ätran på grund av den rika förekomsten av lax. Stadens bebyggelse växte fram utmed Ätrans västra strand. Storgatan följer ån och var stadens huvudgata. I vinkel mot Storgatan bildades små tvärgator, så kallade sträten. Kyrkan S:t Laurentii uppfördes omkring år 1300. Vid den låg stadens centrum med torg, rådhus och skola. År 1582 fick Falkenberg köpstadsrättigheter och staden skaffade sitt eget sigill, en avbildad falk. Den äldsta kända kartan över Falkenberg förvaras i riksarkivet och anses härröra från tiden efter freden i Brömsebro år 1645. Då övergick Halland från danskt till svenskt styre. 

År 1761 stod Tullbron färdig. Ett nytt rådhus byggdes och ett nytt torg anlades bredvid, Rådhustorget. Detta innebar att stadens centrum flyttades. Området kring S:t Laurentii kallas ”Gamla stan”. Dess låga trähusbebyggelse härstammar främst från 1800-talet. Under detta sekel ökade folkmängden och Falkenberg expanderade som stad. Hamnen byggdes ut, Hallands järnväg drogs genom staden, en ny stationsbyggnad och en ny större kyrka uppfördes. 

VANDRINGEN BÖRJAR UTANFÖR FALKENBERGS TURISTINFORMATION. Gå över Stortorget, ner mot centrum, till Stadshuset. Sväng därefter till höger och följ Stadshusbyggnaden runt och då är du på Rådhustorget. Här finns punkterna 1–4.

Bild över rådhustorget med träd och fontän med konstverk i förgrunden

1. Rådhustorget

Rådhustorget är Falkenbergs salutorg sedan år 1760. Då byggdes nya rådhuset och ett nytt torg anlades framför det. Tidigare var torget beläget bredvid S:t Laurentii kyrka i Gamla Stan (se nr 7). Varje försäljare hade sin bestämda plats. Bröd såldes från övre högra hörnet, lerkärl hade sin plats nedanför rådhustrappan liksom träslöjden. År 1866 belades torget med kullersten (fältsten). Varje år anlitades stadens pojkar för att rensa bort gräset mellan stenarna. Först i samband med stadshusets tillkomst 1959 fick torget sitt nuvarande utseende och beläggning. 

Rådhusets vita fasad med röda blommor i förgrunden

2. Rådhuset

Rådhuset byggdes 1826 av tegel från Hertings tegelbruk. På samma plats fanns tidigare ett äldre rådhus av trä från 1760 som senare revs i samband med att det nya rådhuset uppfördes. I Rådhuset inrymdes förr skola, stadens styrelse och polis. Skolan hette Pedagogien och hade en skolform som upphörde år 1893. Därefter blev byggnaden för trång för stadsförvaltningen, men polisen blev kvar till 1971. Här inryms nu Kultur- och Fritidsförvaltningen. 

Bredvid Rådhuset ligger Sparbankshuset och på väggen vid entrén (Nygatan), finns det kända konstverket ”Drömbanken” av Walter Bengtsson.

Exteriör av Falkenbergs stadshus

3. Stadshuset

Stadshuset invigdes 1960. Byggnaden ritades av Stockholmsarkitekten Lennart Tham som fick uppdraget genom att ha vunnit en arkitekttävling. Inspiration till Stadshusets pampiga entréhall hämtade arkitekten från grekiska tempel. Entréhallen kallas stadshuskuben. Här visas det ofta konstutställningar. På väggen utanför finns ett klockspel (1979, brons, Tore Heby). Varje dag kl. 12 spelar det en strof ur ”Himlajord” av Evert Taube och kl. 18 spelar det en strof ur ”Hallandssången”. 

I stadshuset inryms ett flertal av kommunens förvaltningar. Stadshuset, Rådhustorget och omgivande byggnader är sedan 2006 förklarade som byggnadsminne.

Konstverket Salami och Zulamith på Rådhustorget

4. "Salami och Zulamith"

Skulptur i brons av konstnären Stig Blomberg. Dikten Vintergatan av den finske författaren Zackarias Topelius har inspirerat konstnären till denna skulptur. Verket placerades på torget 1965 och symboliserar ungdom och kärlek. 

Ta höger på Storgatan och följ den till Gamla Stan. Storgatan är stadens äldsta och längsta gata. Gå över Brogatan och på Storgatan 42, på vänster sida ser du Falkmanska huset.

den vitputsade fasaden på Falkmanska huset, Falkenbergs äldsta byggnad

5. Falkmanska huset

Falkmanska är, tillsammans med Värdshuset Hwitan (Storgatan 24), Falkenbergs äldsta hus. Det gamla gästgiveriet byggdes i början på 1700-talet av Sören Sörensson, sedermera borgmästare, vars son Hans Falkman har givit byggnaden dess namn, Falkmanska. Staden hade vid denna tid bara ca 300 invånare. Att man ändå ville satsa på krogar och gäst-
giverier berodde troligtvis på konkurrens från Halmstad och Varberg. Dessa städer hade hotat att helt utplåna Falkenberg från kartan.

Fortsätt Storgatan fram mot Gamla Stan så har du snart S:t Laurentii kyrka på vänster sida. 

Exteriör bild av St Laurentii kyrka

6. S:t Laurentii kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1300-talet och de tjocka murarna tyder på att den skulle kunna användas som försvarsborg mot fienden. Kyrkan har fått sitt namn efter S:t Laurentius, hantverkarnas helgon. När den nya kyrkan byggdes 1892 övergavs S:t Laurentii. Då började den användas som gymnastiksal. Vidare har den tjänat som bland annat tennisbana, brottarhall och stadens första biograf. År 1928 återinvigdes kyrkan. Den renoverades 2011. Kyrkan är idag mycket omtyckt vid vigslar, dop och gudstjänster. Inne i kyrkan finns det möjlighet att få information om kyrkan via högtalare.
Välj språk på knapplådan på högra väggen i kyrkorummet. 

Bågar klädda med rosa klängrosor i Rosariet på Gåstatorget

7. Gamla Stan och Gåsatorget

Runt S:t Laurentii kyrka var stadskärnan belägen fram till 1760. Kring kyrkan fanns torg, skola och rådhus. Denna del av staden kallas Gamla Stan. Den låga trähusbebyggelsen här är främst från 1800-talet. Torget kallades Gåsatorget och här var förr i tiden en naturlig samlingsplats kring torgbrunnen. Runtom bodde olika slags hantverkare som till exempel krukmakare, linnesömmerskor, fiskare och bagare. År 1881 anlades Laurentiiparken, och en del träd är bevarade sedan den tiden. Här finns en rosengård där du sommartid kan sitta och njuta av dofterna från rosorna.

Utomhuskonst i Laurentiiparken:

Konstverket Svarta Fönster, bestående av tre stenar på en gräsmatta

8. "Svarta fönster"

1997, tre naturstenar i svart diabas, Rudolf Schäfer från Tyskland.

Tre stycken manshöga kvinnofigurer i sten.

9. "Konfirmanderna"

1956, granit, Erik Nilsson.

Om du rundar Laurentiiparken kommer du till S:t Lars Kyrkogata. Där ligger Falkenbergs Hembygdsmuseum.

10. Falkenbergs Hembygdsmuseum

I ett av Gamla stans välbevarade hus finns Falkenbergs Hembygdsmuseum. Museet kan besökas under sommartid eller efter överenskommelse. Hit (S:t Lars Kyrkogata 8) flyttades det gamla stadsmuseet på 1960-talet. Museet skildrar Falkenbergs historia från forntid till tidigt 1900-tal, med tyngdpunkt på 1800-talet. Samlingen innefattar möbler, husgeråd, sjöfartsminnen med mera. Läs mer på: www.hembygd.se/halland/falkenberglänk till annan webbplats 

Gå tillbaka till Storgatan. Fortsätt denna gata fram. Efter drygt 150 meter har du Hindströmsgården på höger sida, Storgatan 69.

Fasaden av den gamla träbyggnaden Hindströmsgården

11. Hindströmsgården

Huset är Falkenbergs äldsta bevarade träbyggnad, med delar från 1700-talets mitt. Hindströmsgården, eller ”69:an” som det kallades förr, var bebott fram till år 1969. Namnet har huset fått efter kakelugnsmakare Elof Hindström som bodde i husets ena del från 1897 fram till sin död 1934. Gården var i släkten Hindströms ägo fram till 1970. Huset är idag en del av RIAN Designmuseum. 

Gå ner mot ån via Skepparesträtet. På denna gata ligger RIAN designmuseum.

Utställning av designade möbler inne på rian.

12. RIAN designmuseum

Besök RIAN designmuseum, regional mötesplats för design, och se utställningar om svensk samt internationell design. Här visas formgivarporträtt av folkkära klassiker och nyskapande design. Utställningarna kan spegla allt från mode, industridesign, arkitektur till konsthantverk. Museet är inrymt i ett korsvirkeshus från 1865. Ursprungligen var huset ett sädesmagasin för torkning och lagring av säd för export. Huset uppfördes av Ernst P. Wennersten, Anders G. Hellman och Daniel Lundberg. I anslutning till byggnaden finns en torkria från 1883. Läs mer på: www.riandesign.selänk till annan webbplats 

Gå ner mot ån till Hamngatan. Där ser du, precis vid ån Ätrans kant, utomhuskonst:

Murstensskulptur

13. "Murstensskulptur"

Skulptur i tegelsten av Per Kirkeby, en av Danmarks internationellt mest kända konstnärer, 1997.

Du ser hamnen åt höger. Nere vid Ätran, där Falkenberg anlades, var det ingen idealisk plats för en hamn. Stora fartyg låg kvar ute på redden eftersom djupet var för knappt i innerhamnen. Detta åtgärdades genom muddring. Hamnen hade en nära kontakt med Gamla Stan och låg inom synhåll för människorna som bodde runt Gåsatorget. 

Från hamnen fraktades bland annat gatsten av Skrea sten. Bohuslänningarna kom med inlagd sill och bytte till sig potatis av hallänningarna. Ytterligare exempel på varor som lossades och lastades var hudar, spannmål och timmer. Idag är hamnen fortfarande av betydelse som en export- och importhamn för varor som till exempel sten, trä, foder och gödningsmedel. Det finns också ett reparationsvarv.

Följ Hamngatan mot centrum längs med Ätrans promenadväg.

Du passerar Krukmakaregatan där norra Europas äldsta bevarade krukmakeri, Törngrens Krukmakeri, ligger. Falkenberg har haft en stark krukmakartradition och under 1800-talet fanns här som mest 13 verkstäder i gång samtidigt. Förutsättningen för dessa var den rikliga tillgången på lera utmed Ätrans stränder. Törngrens Krukmakeri är det enda som finns bevarat idag. Krukmakeriet startades 1789 och drevs av samma familj i sju generationer fram till 2014 då verksamheten upphörde. 

Fortsätt promenadvägen på Hamngatan. Strax innan Tullbron, kommer du till ännu ett utomhuskonstverk.

ENhet 1 & 2, konstverk i sten.

14. ”Enhet 1 & 2”

Hallandsgnejs byggd på kontraster, en mörkare våt yta mot en ljusare torr. Pål Svensson, 1997. 

Från konstverket ”Enhet 1 & 2” fortsätter du på Hamngatan mot Falkenbergs mest kända byggnadsverk, Tullbron.

Tullbron.

15. Tullbron

Tullbron har med rätta kallats ”Sveriges vackraste stenbro” och är sedan 1984 skyddad som byggnadsminne. Den gamla bron av trä var i mycket dåligt skick. Arbetet med den nya bron påbörjades 1756 och tog nästan fem år att bygga. Arkitekten hette Carl Hårleman och efter hans död fullföljde Carl Cronstedt ritningarna. Uttagande av brotull pågick ända fram till 1914. År 1825 var brotullen 1 öre för gående, 2 öre för mindre boskapskreatur och 5 öre för häst. Post, soldater och fångtransporter hade fri passage. Det är brotullen som har givit bron dess namn. 

Gå över bron och på höger sida ligger Borgen Falkenberg.

Gamla stenruiner från borgen Falkenberg

16. Borgen Falkenberg

Detta är ruinerna av en försvarsborg som kallades Falkenberg. Den anlades troligen vid 1200-talets slut och var den danska kungamaktens utpost mot norr. Borgen anfölls flera gånger men brändes slutgiltigt ned av Engelbrekts bondehär 1434. Därefter övertog staden borgens namn. Borgruinen och försvarsvallarna runt borgen var länge större och mer framträdande än idag. När Tullbron byggdes användes sten från borgen och på 1880-talet sprängdes en del av borgen bort när Mellersta Hallands Järnväg drogs rakt över borgen. Det som finns kvar av borgen är den framgrävda källaren av det fyrkantiga befästningstornet. Man tror att tornet haft liknande utseende som Kärnan i Helsingborg. 

Vid ruinerna finns det bord och bänkar att rasta vid. Här står konstverket Skattvårderskan.

Konstverk i sten föreställande en kvinna som sitter vid en vattenfylld brunn

17. "Skattvåderskan"

Skulptur i brons och granit av Halmstadskonstnären Bernard Andersson, 1965. Skattvårderskan anspelar på sägnen om Ätrajungfrun. Hon var syster till borgherren (Eskil Kragh). När borgen anfölls lyckades Ätrajungfrun inte undkomma, men ville inte överlämna sig till fienden. Därför samlade hon ihop slottets skatter och gömde sig i en underjordisk gång. Där stängdes hon inne av de nedrasade murresterna. Skatten har ännu inte blivit funnen. Det sägs att en tupp vakar över skatten och gör den osynlig för alla oärliga skattsökare. Om Falkenberg en gång skulle råka i nöd ska tuppen gala, jungfrun vakna ur sin månghundraåriga sömn, och överlämna skatten till staden.

Gå tillbaka över bron och fortsätt rakt fram. Strax efter bron ser du ett korsvirkeshus på höger sida, Restaurang Gustaf Bratt.

Gustaf Bratt är ett korsvirkeshus i tegel och rött timmer.

18. Gustaf Bratt

Affärsmannen Anders G Hellman lät 1861 bygga detta spannmålsmagasin. Inte mindre än åtta sådana här magasin uppfördes i stan under perioden 1861–72. Det är det nordligaste korsvirkeshuset av denna typ. Byggnaden användes fram till andra världskriget som spannmålsmagasin. Därefter hyrdes huset av Gustaf Bratt, som gett byggnaden sitt namn. Han var äggexportör och här förpackades äggen innan de exporterades till utlandet. Denna verksamhet upphörde på 1950-talet. Numera finns här restaurang och nattklubb. Läs mer på: www.gustafbratt.selänk till annan webbplats 

Fortsätt Brogatan upp tills du ser en vacker park på vänster sida – Badhusparken.

grusgång genom lummig grönska som leder fram till konstverk

19. Badhusparken

I Badhusparken ”Året runt parken” kan du sitta och vila och njuta av all grönska. Här blommar alltid någon växt. Parken har 60 träd och buskar och 100 perenner av olika slag. I parken finns lekskulpturerna ”Grön fru” av Jennifer Forsberg och ”Alger” av Annika Oskarsson. Slå dig gärna ner på ”Divan för Lovers & Drömmare”, en kombination av konstverk och parkmöbel av Jonas Liveröd.

Här finns fler konstverk:

konstverket Ätran i rostfritt stål ståendes i en fontän

20. ”Ätran”

1990, rostfritt stål, Leo Janis-Brieditis från Lettland.

skulptur av solande flickor i vit marmor

21. ”Solbadande flickor”

1956, ekebergsmarmor, Thorwald Alef.

Bronsstaty av pojke som håller i en lax som det kommer en vattenstråle ur munnen på

22. ”Laxbrunnen”

(Lax-Kalle) Falkenbergs första offentliga utsmyckning, 1938, brons, Bernard Andersson.

Badhuset

23. Gamla Varmbadhuset

Vid Badhusparken ligger Gamla Varmbadhuset. Detta vackra hus byggdes år 1914 för att täcka behovet för det tidiga 1900-talets ”renlighetstänkande”. Byggnaden var fram till 1983 stadens varmbadhus. När Klitterbadet, inomhusbadanläggning vid Skrea strand, togs i bruk lades verksamheten i gamla badhuset ner. Efter restaurering och viss ombyggnad flyttade Musikskolan in i huset 1984.   

Mittemot Varmbadhuset ser du Falkenbergs kyrka.

Falkenbergs kyrka

24. Falkenbergs kyrka

Kyrkan uppfördes 1891–92 i nygotisk stil. Den ritades av Adrian Crispin Peterson, en av den tidens främsta kyrkoarkitekter. Kyrkan är byggd av halländsk granit med ett vackert mönsterlagt skiffertak och ett 43 m högt torn. 

Från kyrkans huvudingång gå till Holgersgatan mot trafikljusen. Sväng vänster in på Sandgatan. På höger sida ligger Fotomuseet Olympia.

gammal kamera

25. Fotomuseet Olympia

Ett av landets främsta fotografiska museer. Museet är inrymt i Falkenbergs första biograf som öppnade 1912. Här visas fotografins utveckling från 1840 fram till våra dagar. Det finns många unika föremål, bland annat en seriebild på Selma Lagerlöf och gamla Falkenbergsfilmer. Unika färgbilder från boken ”Ett barn blir till” visar samarbetet mellan Lennart Nilsson och Gillis Häägg. Här finns också många gamla kameror, projektorer, filmkameror, filmaffischer med mera.Läs mer på: www.fotomuseet-olympia.comlänk till annan webbplats

Ha en fortsatt trevlig vistelse i Falkenberg!

Hitta hit

  1. Holgersgatan 7, Falkenberg


Relaterat

Vill du få fler tips från Falkenberg?

Varje månad tipsar vi om evenemang och händelser. Du får också sköna utflyktstips till Falkenbergs smultronställen. Så häng med!

Namn

Din e-post
Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter