Nyheter Bygga, Bo & Miljö i Falkenberg https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo.html sv SiteVision 4.2.2 Kommunen säger nej till mer vindkraft i Sjönevad Tue, 22 Aug 2017 12:18:45 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2017-08-22-kommunen-sager-nej-till-mer-vindkraft-i-sjonevad.html Lokala naturvårdens dag i Vessigebro 27 augusti Tue, 22 Aug 2017 09:32:17 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2017-08-22-lokala-naturvardens-dag-i-vessigebro-27-augusti.html Gemensam satsning för en mer vattensmart sommar i Falkenberg Fri, 07 Jul 2017 09:15:19 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2017-07-07-gemensam-satsning-for-en-mer-vattensmart-sommar-i-falkenberg.html Ek blir naturminne för att bevara hotade och sällsynta arter Fri, 19 May 2017 07:25:30 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2017-05-19-ek-blir-naturminne-for-att-bevara-hotade-och-sallsynta-arter.html Falkenberg Energi är fortsatt ett av landets mest prisvärda elnätsföretag Thu, 18 May 2017 14:17:15 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2017-05-18-falkenberg-energi-ar-fortsatt-ett-av-landets-mest-prisvarda-elnatsforetag.html Nu behöver vi spara på dricksvattnet i Falkenberg Thu, 11 May 2017 14:29:58 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2017-05-11-nu-behover-vi-spara-pa-dricksvattnet-i-falkenberg.html Grundvattennivåer i Falkenberg Thu, 23 Mar 2017 10:57:10 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2017-03-23-grundvattennivaer-i-falkenberg.html Släckta gatlampor belyser energifrågan Wed, 22 Mar 2017 15:18:37 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2017-03-22-slackta-gatlampor-belyser-energifragan.html Stor produktion av förnybar el i Falkenbergs kommun Thu, 02 Mar 2017 07:55:54 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2017-03-02-stor-produktion-av-fornybar-el-i-falkenbergs-kommun.html Falkenberg Energi sänker fjärrvärmepriset Tue, 22 Nov 2016 11:51:42 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-11-22-falkenberg-energi-sanker-fjarrvarmepriset.html Kommunalt vatten och avlopp i Eftra by Mon, 24 Oct 2016 11:54:29 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-10-24-kommunalt-vatten-och-avlopp-i-eftra-by.html Falkenberg Energi – bland de tio billigaste elnätsföretagen i landet Mon, 17 Oct 2016 09:34:56 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-10-17-falkenberg-energi---bland-de-tio-billigaste-elnatsforetagen-i-landet.html Längre hantering av ärenden på bygglovsenheten och hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Mon, 10 Oct 2016 13:13:22 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-10-10-langre-hantering-av-arenden-pa-bygglovsenheten-och-hos-miljo--och-halsoskyddsforvaltningen.html Falkenberg årets biogasbilskommun i Halland Fri, 07 Oct 2016 14:24:10 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-10-07-falkenberg-arets-biogasbilskommun-i-halland.html Vindsbrand i Murtanhuset kunde begränsas Fri, 23 Sep 2016 09:35:05 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-09-23-vindsbrand-i-murtanhuset-kunde-begransas.html Hjälp till att spara på vattnet! Fri, 22 Jul 2016 14:55:54 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-07-22-hjalp-till-att-spara-pa-vattnet.html Utsläpp i Ätran bedöms ge små konsekvenser Fri, 18 Mar 2016 12:09:25 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-03-18-utslapp-i-atran-bedoms-ge-sma-konsekvenser.html Vi släcker för Earth Hour 19 mars Thu, 17 Mar 2016 14:36:29 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-03-17-vi-slacker-for-earth-hour-19-mars.html Var med och håll Falkenberg rent i vår! Mon, 15 Feb 2016 10:49:30 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-02-15-var-med-och-hall-falkenberg-rent-i-var.html Första spadtaget för Ullareds nya brandstation Wed, 10 Feb 2016 13:45:59 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2016-02-10-forsta-spadtaget-for-ullareds-nya-brandstation.html Miljösatsande Falkenberg Energi får beröm av kunderna Fri, 18 Dec 2015 12:48:08 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-12-18-miljosatsande-falkenberg-energi-far-berom-av-kunderna.html Jultider för hämtning av hushållsavfall Fri, 18 Dec 2015 12:32:10 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-12-18-jultider-for-hamtning-av-hushallsavfall.html Strömmen tillbaka efter morgonens avbrott Mon, 23 Nov 2015 12:13:05 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-11-23-strommen-tillbaka-efter-morgonens-avbrott.html Destinationen efterlyser plats till villavagnarna från Olofsbo Tue, 17 Nov 2015 10:17:25 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-11-17-destinationen-efterlyser-plats-till-villavagnarna-fran-olofsbo.html Infomöte i Fegen om enskilda avlopp 16/11 - byte av lokal Thu, 12 Nov 2015 15:39:50 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-11-12-infomote-i-fegen-om-enskilda-avlopp-16-11---byte-av-lokal.html En månads tidsfrist för villavagnarna på Olofsbo camping Mon, 09 Nov 2015 12:30:27 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-11-09-en-manads-tidsfrist-for-villavagnarna-pa-olofsbo-camping.html Inga permanenta villavagnar på Olofsbo camping från 1 november Thu, 01 Oct 2015 14:43:05 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-10-01-inga-permanenta-villavagnar-pa-olofsbo-camping-fran-1-november.html Falkenbergs kranvatten med i tävling Thu, 24 Sep 2015 15:24:24 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-09-24-falkenbergs-kranvatten-med-i-tavling.html Fall av kaninpest i Falkenberg Mon, 17 Aug 2015 12:13:21 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-08-17-fall-av-kaninpest-i-falkenberg.html Falkenberg på 21:a plats i Miljöaktuellts kommunrankning Fri, 26 Jun 2015 15:28:31 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-06-26-falkenberg-pa-21a-plats-i-miljoaktuellts-kommunrankning.html Vattendrag ska uppnå god ekologisk status år 2021 Fri, 27 Mar 2015 16:17:53 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-03-27-vattendrag-ska-uppna-god-ekologisk-status-ar-2021.html Släck för en ljusare framtid! Fri, 27 Mar 2015 07:59:08 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-03-27-slack-for-en-ljusare-framtid.html Tidning om vatten Thu, 05 Mar 2015 10:31:30 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-03-05-tidning-om-vatten.html Projekt om minireningsverk Mon, 23 Feb 2015 15:18:47 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2015-02-23-projekt-om-minireningsverk.html Utökade öppettider på Återbruket Fri, 14 Nov 2014 10:25:43 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-11-14-utokade-oppettider-pa-aterbruket.html Dubbdäck, miljö och säkerhet Mon, 10 Nov 2014 15:41:56 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-11-10-dubbdack-miljo-och-sakerhet.html "Lura Soptunnan på Maten"  Mon, 27 Oct 2014 13:42:41 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-10-27-lura-soptunnan-pa-maten-.html Föroreningar hittade vid undersökning Fri, 10 Oct 2014 13:15:25 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-10-10-fororeningar-hittade-vid-undersokning.html Fortsatt tillsyn på enskilda avlopp Fri, 03 Oct 2014 14:12:40 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-10-03-fortsatt-tillsyn-pa-enskilda-avlopp.html Ny plan för Falkenbergs kust Thu, 02 Oct 2014 12:11:02 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-10-02-ny-plan-for-falkenbergs-kust.html Små reningsverk överbelastades Fri, 22 Aug 2014 10:57:48 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-08-22-sma-reningsverk-overbelastades.html Bygg om din badstuga på rätt sätt Thu, 10 Jul 2014 11:44:21 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-07-10-bygg-om-din-badstuga-pa-ratt-satt.html Falkenberg Energi har Hallands lägsta elnätspriser Tue, 01 Jul 2014 08:34:08 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-07-01-falkenberg-energi-har-hallands-lagsta-elnatspriser.html Falkenberg är en av Sveriges bästa miljökommuner Wed, 25 Jun 2014 16:35:29 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-06-25-falkenberg-ar-en-av-sveriges-basta-miljokommuner.html Nya bekämpningsrutiner för jätteloka Tue, 17 Jun 2014 13:23:50 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-06-17-nya-bekampningsrutiner-for-jatteloka.html Miljö- och hälsoskyddsnämnden följer upp sommarens arrangemang Wed, 11 Jun 2014 22:39:37 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-06-11-miljo--och-halsoskyddsnamnden-foljer-upp-sommarens-arrangemang.html Seminarium om vätgas i bilar Tue, 27 May 2014 15:01:50 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-05-27-seminarium-om-vatgas-i-bilar.html Miljösmarta sopkorgar testas i centrum Mon, 14 Apr 2014 16:45:38 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-04-14-miljosmarta-sopkorgar-testas-i-centrum.html FaBo hjälper unga få eget hem Tue, 08 Apr 2014 08:00:29 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-04-08-fabo-hjalper-unga-fa-eget-hem.html Glöm inte Earth Hour på lördag Thu, 27 Mar 2014 13:10:40 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2014-03-27-glom-inte-earth-hour-pa-lordag.html Miljötillsynsprojekt på livsmedelsverksamheter Fri, 20 Dec 2013 10:23:52 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-12-20-miljotillsynsprojekt-pa-livsmedelsverksamheter.html Ny e-tjänst för enskilda avlopp Thu, 19 Dec 2013 15:33:08 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-12-19-ny-e-tjanst-for-enskilda-avlopp.html Tomt för fjärrvärme på Smedjeholm Tue, 17 Dec 2013 14:27:52 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-12-17-tomt-for-fjarrvarme-pa-smedjeholm.html Ny GC-bro över Ätran Fri, 29 Nov 2013 10:37:53 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-11-29-ny-gc-bro-over-atran.html Hela Hertingsbron snart på plats Wed, 27 Nov 2013 08:57:33 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-11-27-hela-hertingsbron-snart-pa-plats.html Ungdomar designar rondeller Mon, 25 Nov 2013 08:00:08 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-11-25-ungdomar-designar-rondeller.html Ett lyft för gång- och cykeltrafiken Wed, 13 Nov 2013 13:19:43 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-11-13-ett-lyft-for-gang--och-cykeltrafiken.html Rivning eller inte - frågor för kommunledningen Tue, 12 Nov 2013 13:10:25 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-11-12-rivning-eller-inte---fragor-for-kommunledningen.html Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller öppet sammanträde Mon, 11 Nov 2013 08:47:51 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-11-11-miljo--och-halsoskyddsnamnden-haller-oppet-sammantrade.html SMHI varnar för storm som kan uppnå orkanstyrka Sun, 27 Oct 2013 15:45:42 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-10-27-smhi-varnar-for-storm-som-kan-uppna-orkanstyrka.html Mycket låga grundvattennivåer i Halland Thu, 17 Oct 2013 08:56:29 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-10-17-mycket-laga-grundvattennivaer-i-halland.html Fegens naturreservat invigt Tue, 24 Sep 2013 11:31:41 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-09-24-fegens-naturreservat-invigt.html Miljödag hålls i Glommen Mon, 16 Sep 2013 16:08:42 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-09-16-miljodag-halls-i-glommen.html Feab får högsta kreditbetyg Thu, 12 Sep 2013 12:48:27 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-09-12-feab-far-hogsta-kreditbetyg.html Ullared inviger nytt avloppsreningsverk Fri, 06 Sep 2013 14:54:24 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-09-06-ullared-inviger-nytt-avloppsreningsverk.html Planläggning av Skrea kyrkby Tue, 27 Aug 2013 13:08:09 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-08-27-planlaggning-av-skrea-kyrkby.html Inte längre förbjudet att elda Mon, 12 Aug 2013 15:52:10 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-08-12-inte-langre-forbjudet-att-elda.html Nya tomter till salu i centrala Falkenberg Tue, 02 Jul 2013 09:07:00 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-07-02-nya-tomter-till-salu-i-centrala-falkenberg.html Inga nya regler mot vedeldning Tue, 18 Jun 2013 12:07:38 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-06-18-inga-nya-regler-mot-vedeldning.html Gångbron över Hertingforsen stängd Thu, 30 May 2013 11:50:22 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-05-30-gangbron-over-hertingforsen-stangd.html Låga elnätsavgifter i Falkenberg Wed, 22 May 2013 13:19:20 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-05-22-laga-elnatsavgifter-i-falkenberg.html Stora planer på gång i staden Tue, 21 May 2013 14:21:12 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-05-21-stora-planer-pa-gang-i-staden.html Plasttallrikar byts ut Tue, 16 Apr 2013 15:14:43 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-04-16-plasttallrikar-byts-ut.html Inga fler kommunala dubbdäck Tue, 16 Apr 2013 15:12:19 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-04-16-inga-fler-kommunala-dubbdack.html Kontroversiella LIS-områden Tue, 09 Apr 2013 14:09:34 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-04-09-kontroversiella-lis-omraden.html Inga nya villatomter i Veka Tue, 02 Apr 2013 15:54:58 +0200 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-04-02-inga-nya-villatomter-i-veka.html Ätfärdig mat förvaras för varmt Wed, 27 Mar 2013 15:41:23 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-03-27-atfardig-mat-forvaras-for-varmt.html Ekologiska varor kontrollerade Mon, 25 Mar 2013 15:28:07 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-03-25-ekologiska-varor-kontrollerade.html Påskfyrverkerier kräver tillstånd Wed, 23 Jan 2013 08:55:58 +0100 https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo--miljo/nyheter-bygga-bo--miljo/nyheter/2013-01-23-paskfyrverkerier-kraver-tillstand.html