Startsida Falkenbergs kommun
Vallarnas friluftsområde ingår i kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde

Kultur och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om frågor som rör kommunens utbud av fritidsaktiviteter och kultur. Skötseln av kommunens parker, grönområden och stränder är några arbetsuppgifter. Likaså sporthallar, bollplaner och fritidsgårdar. Falkhallen, Ishallen, Falkenbergs IP och Klitterbadet är kommunens största arenor för sport och kultur.

Förvaltningen handlägger stöd och bidrag till föreningar och organisationer. Den sköter om bibliotek och museer, parkskötsel, stränder och allmänna toaletter, kommunala badanläggningar och ungdomsverksamhet.

Den anordnar också kulturarrangemang och konstutställningar och ansvarar för kommunens laxfiske i Ätran, bland mycket annat.

Anläggning och bad

Avdelningen ansvarar för kommunens idrotts- och badanläggningar. Dit hör bland annat Klitterbadet, Falkenberg idrottsplats, Kristineslätts idrottsplats och ishall. Avdelningen ansvarar även för insjöbadplatser, motionsspår och vandringsleder.

  Bibliotek och kulturarv

  Under enheten bibliotek och kulturarv sorterar huvudbiblioteket, mobila biblioteket och filialbiblioteken. Falkenbergs Museum är en viktig institution som fått inriktningen design. Enheten har vidare uppdraget att namnge nya gator.

   Park och kust

   Kommunen sköter stora ytor park- och naturmark. Den har också egna växthus för odling av växter för utplantering. Strandskötsel längs havet och skogsvård ingår i enheten.

   Ungdom och bidrag

   Till enheten hör kommunens fritidsgårdar för ungdomar. Den administrera också den särskilda fritidsverksamhet inom handikappomsorgen. Vidare handläggs frågor om föreningsbidrag. Falkhallen som är både idrottsarena, skollokal och kulturcentrum sorterar under enheten.

   Verksamhetschefer
   Namn Enhet
   Jan P Bordahl Förvaltningschef
   Carola Andersson Administration
   Christian Fager Anläggning och bad
   Erika Svensson Ungdom och bidrag
   Peter Gerhardson Bibliotek och kulturarv
   Fredrik Lindespång Park och kust
   Sidan uppdaterad: 2015-07-03