Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
2014-08-19 Högflöde vid Hertingforsen

2014-08-19 Högflöde vid Hertingforsen

Hertingprojektet

Ätran rinner som en pulsåder genom Falkenberg, där fisken haft fria vandringsvägar sedan istiden. 1903 byggdes Falkenbergs första kraftverk vid Herting (H1) i en sidokanal till Ätran. 1944 byggdes en ny kanal närmare ån där andra kraftverket (H2) placerades.

2013-12-09 Hertingdammen är riven Foto: Ingemar Alenäs

2013-12-09 Hertingdammen är riven Foto: Ingemar Alenäs

Då byggdes också Hertingdammen som torrlade Ätrans naturliga åfåra. Vid H2 byggdes en laxtrappa där lax och öring skulle vandra upp till sina lekområden. Akut hotade arter som ål och nejonögon klarar inte ta sig upp i laxtrappan. Fiskens vandring till havet kunde bara ske genom kraftverkens turbiner där dödligheten var hög. Kammarkollegiet krävde att kommunen skulle åtgärda den akuta situationen för vandringsfisken. Falkenbergs kommun valde det bästa alternativet för fisken. Kraftverksdammen rivs och ett fisksäkert, energieffektivt galler installeras vid H1 som får köras hela året. H2 körs endast vintertid. Ätrans naturliga åfåra med Hertingforsen restaureras och återställs för lekande och vandrande fiskar som lax, havsöring, ål och nejonögon.

Nyheter


Karta över området


Visa Hertingprojektet på en större karta
Den nya spolrännan vid gamla kraftverket.

Den nya spolrännan vid gamla kraftverket.

På detta sätt blir elproduktionen vid Hertings båda kraftverk miljövänlig och sker i samverkan med fiskens vandringsperioder. En ny gång- och cykelbro byggs som ersättning för gångvägen över dammen. Ätrans ursprungliga åfåra restaureras. Där skall forsa minst 11 kubikmeter vatten per sekund så att fisken alltid kan välja den naturliga vandringsvägen. Hertingprojektet visar vägen för hur vi kan förvalta våra laxåar för att öka den biologiska mångfalden och ekoturismen.

Våren 2014 beräknas arbetena vid Herting vara klara. Falkenbergs stad har nu åter två forsar, Garvarforsen och Hertingforsen, och fisken har fått fria vandringsvägar.

Sidan uppdaterad: 2015-02-25