Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Nya bygglovsbefriade åtgärder

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i Plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. I de flesta fall krävs däremot en anmälan, med ritningar och tomtkarta, till kommunen och ett beslut om startbesked innan byggstart.

För att underlätta för dig som vill utföra någon av dessa bygglovsbefriade åtgärder har stadsbyggnadskontoret sammanställt ett informationsblad om detta som du hittar i den blå rutan. Det berättar kortfattat om vilka regler som gäller.

Attefallsreglerna gäller inte överallt!

De flesta småhusägare i Falkenberg har rätt att utföra de bygglovsbefriade Attefallsåtgärderna på sina fastigheter - men inte alla. Bygglovsnämnden har beslutat att det i vissa områden och på vissa fastigheter skall krävas bygglov, om man exempelvis vill bygga till sitt hus eller bygga takkupor. De områden där det krävs bygglov, är de kvarter i Falkenbergs innerstad och på Herting som omfattas av bevarandeplan (se ruta nedan). Det gäller också de fastigheter som har så stort kulturhistoriskt värde, att de fått beteckningen A eller B i rapporten Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – enskilda byggnader i Falkenbergs tätortsområde (2006).

I följade kvarter krävs det bygglov för ”Attefallsåtgärder”:

Gamla stan: Sjövisaren, Lästen, Yxan, Lastlyckan, Brännugnen, Slottshagen, Rian, Laxen, S:t Laurentius, Drejaren, Sliparen, Bjälken, Trekanten, Diagonalen, Valnöten, Lönnen, Gästgivaregården, Centralen, Bron, Kronan, Pokalen, Vitan, Svea, Apotekaren, Lejonet, Falken, Tullstugan, Kyrkan samt Prästgården.

Herting: Mälaren, Mältaren, Planterlyckan, Ryggåsen samt Tegelbacken.

Sidan uppdaterad: 2015-05-13