Startsida Falkenbergs kommun
Platsvarumärkesarbetet inlett i Falkenberg

Nu startar Falkenberg sin platsresa

Välkommen att följa och delta i arbetet för en mer attraktiv plats! Anmäl dig som ambassadör för Falkenberg.

Kuststräcka sett från havet

Tyck till om utvecklingen av kusten

En ny fördjupad översiktsplan för kusten ska tas fram. Delge oss dina synpunkter om vilken framtida inriktning utvecklingen ska ta.

Hammare och tumstock

Bygglovsguiden hjälper dig

I bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du ska gå till väga när du ska bygga nytt eller bygga om.

Kommunfullmäktige sammanträder

Jämför kommunal service

Här kan du jämföra kommunens förskolor och skolor. Men även hemtjänst, äldreboenden och idrottshallar.

Nyheter

Info direkt

Kontaktcenter vägleder dig i kommunen

När du ringer eller besöker Falkenbergs kommun är Servicehandläggarna på Kontaktcenter de första du möter. De tar emot och hjälper dig i första linjen med ditt ärende.


Lämna synpunkter om kommunens verksamheter

Direktsändningar från kommunfullmäktige

Fullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och dess möten är öppna för allmänheten. Och har du inte möjlighet att ta plats i lokalen så följer du med minst likabra ändå via din dator eller smartphone. Kommunfullmäktige sänds direkt och i efterhand i vår webbtv.


Anmäl intresse för bredbandsanslutning via fiber

I ett avtal med Falkenbergs kommun storsatsar Telia på en utbyggnad av snabba dataförbindelser i hela kommunen. Målet är att bygga ut fibernät som når minst 90 procent av befolkningen år 2018. Denna satsning inriktar sig först och främst på de områden där det inte går att söka statligt stöd för utbyggnad av bredband.


Telefonnummer för din trygghet och säkerhet

För din trygghet och säkerhet finns en rad stödfunktioner i samhället.

Viktiga telefonnummer
Verksamhet Telefonnummer Information
SOS Alarm 112 Vid nödsituation - dygnet runt
Information vid större händelser 113 13 När du vill veta mer om större händelser men inte är i behov av akut hjälp
Relationsvåld Falkenbergs kommun 0346-88 53 85  
Familjegruppens mottagningsteam 0346-88 52 39 Vardagar kl 08.00-16.00
BIM 0346-88 69 50, 0703-30 51 54 För barn och tonåringar som utsatts för hot och våld i familjen
Polisen 114 14 Vid icke brådskande fall
Socialjouren i Halland 112 Kvällar och helger
Fel på trygghetslarm 0340-69 72 00 Måndag-fredag kl 7.00-18.30, lördag-söndag kl 7.00-17.00
Kvinnojouren 0346-822 50 Kl 09.00-15.00 mån-fre, kl 19.00-22.00 mån-tor, kl 15.00-18.00 lör-sön
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 Dygnet runt
Närsjukvårdens vårdcentraler 0346-560 00  
Sjukvårdsrådgivningen 1177 Dygnet runt
Brottsofferjouren 0346-587 87  
Röda korsets jourhavande kompis 020-22 24 44